Amulety

 

Amulet je predmet, ktorého úlohou je ochraňovať toho, kto ho nosí v čase života, ale i smrti. Tak to chodilo v starých kultúrach, kedy do hrobov svojich najbližších vkladali cenné predmety. Amulet dokáže neutralizovať ničivé energetické sily. Tieto sily sú neviditeľné a dokážu narobiť dosť zla.

Môže sa mu povedať aj čarodejnícky predmet na ochranu. Môžu byť vyrobené zo striebra, zlata, kože alebo sú to aj rôzne kosti, zuby, šupiny, mušle, ale aj kresby. Majú za úlohu ničiť zlé sily.Veľkosťou môžu byť obrovských rozmerov, napr. indiánske totemy, ale aj maličké náhrdelníky, prívesky alebo prstene.

Niektorí ľudia neveria v magické sily amuletov, lebo im to racionálny rozum nedovolí. Nemali by ale zabúdať na autosugesciu. Toto vyvoláva pocit istoty.

Amulety a ich význam

Prvé amulety mali za úlohu ochraňovať pred bolesťou a pred chorobami. Staré národy tieto predmety nosili na tom mieste, kde mali bolesti: spánky, zápästie, kotníky, srdce, hruď, hlava, ...

Prsteň 
Tento amulet slúži na ochranu prstov v priebehu magických sedení. Sú zo zlata alebo bronzu, vyryté sú na nich hebrejské písmena, grécke formulky alebo monogram. Východné civilizácie ho používali ako pečať. Zväčša tam bol pentakel a vyryté meno majiteľa. Anglickí suveréni nosili okrúhly prsteň s rubínom a na ňom vygravírovaný kríž. Nosí sa len na prstenníku ľavej ruky. Jedine v Indii nosili tanečnice prstene na všetkých prstoch.

Náušnice 
Sú charakteristické pre hebrejskú tradíciu. Ich pôvod je veľmi starý. Taktiež sa vyskytujú u primitívnych národoch. U starohebrejcov mali funkciu osvietenia a stimulovali zrak. Niekedy mávali náušnice aj otroci alebo zvieratá, to predstavovalo ich postavenie. 

Náramok 
Náramok je typický pre východné krajiny. Bol robený v podobe doštičky a mal vsadených deväť drahých kameňov s magickou mocou. Náramok nosený na ľavej ruke znamenal emocionálnu nezávislosť, na pravej ruke sociálne postavenie. Otroci a lesbičky ich nosili na nohách.  V indických hinduistických chrámoch sa nosí náramok na nohe - dutý, naplnený guličkami a vytváral sa tým zvláštny zvonivý zvuk.

Náhrdelník 
Na začiatku to bol len povrázok, na ňom zavesený pentakel a veľa rituálnych guličiek. Nosil ho mág na svojej hrudi. Neskôr ukazoval sociálne postavenie. Rovnako plnil funkciu ochrany a dlhovekosti.

Amulety k získaniu blaha

Sem patria rôzne zvieracie amulety. Verilo sa totiž, že zvieratá a rastliny mali určité fluidum a to sa prenášalo na človeka.

Mačka

Toto zviera je obľúbené u veštcov a mágov. V Egypte bol považovaný za prejav Boha slnka – Ra.

Had

Je od pradávna symbolom múdrosti, života a sexuality. V podobe prsteňa, náramku dodáva nositeľovi životnú energiu.

Scarabeus

V starom Egypte sa amulety vyrábali zo zeleného kameňa a dávali sa mŕtvym na ochranu pred zlými duchmi i po smrti.

Nílsky kríž

Je to staroegyptský symbol života, sily a múdrosti.

Maltézsky kríž

Sila myšlienok, láska a túžba po moci.

Egyptský strom znalostí

Chráni telesnú rovnováhu a duševnú silu.

Lev

Symbol bohatstva a pohodlia.

Orol

Bol to kráľovský emblém, ktorý zdobil faraóna a dodával mu silu vládnuť.

Mušľa, ulita

Prináša vesmírne sily, ktoré dodávajú úspešný život.

 

Amulety pre bystrý rozum

Óm

Posvätná meditačná slabika. Symbol nevyčerpateľnej zásobárne absolútna, ktorá umožňuje spojenie s najvyšším vedomím.

Šalamúnova pečať

Posvätný symbol najvyššieho poznania, veľkolepá hviezda makrokozmu.

Kotva

Amulet bezpečia , znak námorníkov.

 

Amulety lásky

Srdce zo zlata

Symbol vernej lásky a úprimných vzťahov.

Strieborná lastovička

Dodáva šťastie a čistý medzimanželský vzťah.

Ryba

Najstarší amulet - amulet plodnosti.

Žaba

Amulet proti sterilite.

Slimák

Symbol manželstva.

Štvorlístok

Je syntéza amuletov - lístok hore vľavo určuje popularitu a úctu, hore napravo určuje bohatý život, tretí lístok – lásku a štvrtý – zdravie.

 

Amulety sily a dlhovekosti

Kosti, zuby a rohy

Predstavujú už od pradávna symbol sily a dlhovekosti.

Podkova

Obrátená nadol - je univerzálnym amuletom, obrátená do hora - symbolizuje mesiac a nemá dobrý vplyv na presadenie sa v nejakej oblasti.

 

Amulety k magickej ochrane

Polmesiac

Pochádza ešte z doby bronzovej, má silnú ochrannú schopnosť pre ľudí aj zvieratá. Židovky ho nosili na krku a orientálne ženy na čele.

Oko

Silný magický symbol. Predstavuje silu a moc.