Energetizácia

 

 Zdroje energie má obmedzené svet, stroj i človek. I v prírode sú niektoré zdroje obnoviteľné, ale niektoré nie. Podľa odbornej literatúre existuje minimálne 50 spôsobov - ako čo najlepšie dopĺňať vlastnú energiu k obnove síl (športovanie, špeciálny pitno-stravovací režím, relaxačno-metidačné techniky, atď.).

Pojem a zmysel energetizácie

     Každý z nás má nejakú životnú silu (VITA VITALIS). Ak mu má dlho trvať, mal by s ňou vedieť umne hospodáriť.

     Energetizáciou človeka – možno rozumieť súbor všetkých praktík, postupov, procedúr a techník ako čo najlepšie skoncentrovať v človeku jeho energiu alebo ľudovo povedané ako mu čo najrýchlejšie doplniť sily duševné i fyzické. Ide o potrebu doplnenia paliva – podobný je napríklad princíp auta. Ak je motor akokoľvek kvalitnou pohonnou jednotkou, bez prítomnosti pohonných hmôt v nádrži, nemôže fungovať.

Trojjediný princíp – gazdovať, šetriť, dopĺňať

     Prakticky zrozumiteľnou definíciou pojmu “energetizácia človeka” je trojjedinný, ľahko zrozumiteľný nasledovný princíp: Dobre hospodáriť s vlastnou energiou, šetriť ju a vedieť ju účelne dopĺňať.

1) Hospodárte dobre s vlastnou energiou. Všímajte si, najmä či ju vydávate na podstatné a alebo nepodstatné záležitosti, či ju vydávate pozitívne alebo na negatívne veci. Ak vlastné sily venujete podľa zásady dobrého hospodára a zdravého sedliackeho rozumu, t.j. nemrháte zbytočne s nimi – máte ich viac, ako keď ich rovnako intenzívne vynakladáte i na veci nepodstatné (napr. hádky, konflikty, konfrontáciu na úkor konštruktívnosti a koordinácie). T.j. treba zvažovať priority – denné, týždenné, mesačné - čomu a kedy a ako venovať intenzívne úsilie hneď, čomu neskôr a čomu vôbec nie.

2) Šetrite vlastnú energiu. Kapacita každého z nás je obmedzená – preto si treba sily rozumne rozložiť. Praktický je príklad maratónca – ktorý, ak si nevie dobre rozložiť sily, tak nikdy nedokáže zabehnúť náročnú 42 kilometrovú trať nielen v požadovanom čase, ale vôbec.

3) Dopĺňajte energiu vhodným spôsobom. Každý z nás potrebuje občas dobiť baterku, ale každému vyhovuje zvyčajne úplne iný spôsob a forma. Jeden radšej športuje, druhý radšej medituje, tretí radšej hráva šachy, štvrtý si najviac oddýchne pri práci v záhradke, niekto najviac zrelaxuje pri pozeraní televízie, atď.